u bent hier: Homepage Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb je vragen over het verloop van je aanmeldproces, over kosten en vergoeding, over de regels die gelden voor afmelden of het verloop van je behandeling? Grote kans dat je de antwoorden hier vindt.

Kan ik me aanmelden na verlies van mijn partner?

Dat kan, wij behandelen ook naasten en nabestaanden. Ook hebben wij een speciale groep voor partners die handvatten willen bij het omgaan met hun verlies.

Hoe kan het dat ik langer moet wachten, dan toen ik me aanmeldde?

Na je aanmelding kan het gebeuren dat er cliënten met spoed in behandeling komen, waardoor het langer duurt voor er therapeuten beschikbaar zijn. Het kan ook gebeuren dat de wachttijd juist korter wordt, als er meer behandelingen dan verwacht sneller worden afgesloten. Het is dus verstandig om de wachttijd op de website in de gaten te houden.

De huisarts heeft mijn verwijzing verstuurd, wat kan ik nu verwachten?

Bekijk hier de stappen die volgen op je aanmelding.

Wordt zorg door het HDI vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Als je een verwijzing hebt, wordt onze zorg door vrijwel alle verzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten tellen mee voor je eigen risico. Bekijk hier met welke verzekeraars we een contract hebben. Staat jouw verzekeraar er niet bij? Neem dan contact op met je verzekeraar of controleer je polisvoorwaarden, mogelijk kun je alsnog in aanmerking komen voor 100% vergoeding.

Kan ik bij het HDI een second opinion vragen?

Ja, het HDI geeft geheel vrijblijvend een second opinion voor je diagnose of behandeladvies bij psychische klachten na kanker. Kijk hier voor meer informatie en om contact met ons op te nemen.

Wat is het btw-nummer van het HDI

Het btw-nummer van het HDI is 007188742B01.

Wat is het KvK-nummer van het HDI?

Ons KvK-nummer is 41130271.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Staat jouw vraag hier niet bij? Stel je vraag dan vooral via info@hdi.nl. We helpen je graag.

Waar vind ik de actuele wachttijden?

De actuele wachttijden per locatie vind je hier.

Waaruit bestaan jullie inkomsten en waarom is aanvullende financiering nodig?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van projectsubsidies, bijvoorbeeld van KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon. Scholing wordt op declaratiebasis bekostigd. Onze patiëntenzorg wordt vergoed via de basisverzekering. De vergoedingen die wij van zorgverzekeraars ontvangen zijn echter niet kostendekkend. Zorgverzekeraars verwachten dat psychologen van een GGZ-instelling zeven mensen per dag zien. Dit aantal is te hoog om de beste zorg op maat te kunnen bieden voor complexe problematiek, waardoor het HDI en vergelijkbare instellingen hebben besloten zes mensen per dag zien. Verder bieden wij zorg aan partners of kinderen van een zieke of overleden echtgenoot. Deze zorg wordt niet vergoed. Aanvullende inkomsten worden gebruikt om deze behandelingen te bekostigen. We verwerven extra inkomsten via donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en evenementen.

Wie is Helen Dowling?

Helen Dowling was een getalenteerde Amerikaanse violist met Russische roots die het grootste deel van haar leven in New York en Londen woonde en werkte. Toen zij in 1987 longkanker kreeg werd zij somber en trok zich terug; ze zag haar leven als betekenisloos. Dat veranderde toen de Nederlandse arts Marco de Vries op haar stoep stond. Helen bekeek zichzelf door de ogen van Marco en Marco merkte hoeveel je kan betekenen in één ontmoeting. Geïnspireerd door haar veerkracht besloot hij een instituut op te richten voor mensen met kanker en dit naar haar te vernoemen. Helen overleed drie weken voor de oprichting aan de gevolgen van longkanker. Zij werd 71 jaar.

Hoe beoordelen cliënten de zorg van het HDI?

Het gemiddelde cijfer dat cliënten geven voor onze zorg was in 2021 een 8,7. Uit onafhankelijke beoordelingen op Zorgkaart Nederland krijgt de zorg van het HDI in 2021 gemiddeld een 9,7.

Hoe kan je aantonen dat jullie werk succesvol is?

Wij verrichten al jaren systematisch onderzoek naar de uitkomsten van ons werk. Dat doen onze onderzoekers, onafhankelijk van de therapeuten. Voorafgaand en aan het einde van de behandeling ontvangen cliënten een vragenlijst. Het responspercentage is 70%. Uit analyses van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er een significante afname is van angst, depressie en vermoeidheid. En daarmee samenhangend, significante toename van levenskwaliteit. Men heeft meer zelfvertrouwen en controle over het eigen leven, zelfs als het toekomstperspectief slecht is.

Hoeveel mensen helpt het HDI?

Jaarlijks behandelen wij rond 2.300 cliënten.

Hoe lang bestaat het HDI?

Het HDI werd in 1988 opgericht.

Hoe verloopt mijn aanmelding?

Staat jouw vraag hier niet bij?

Mail naar sponsoring@hdi.nl en jouw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Wat gebeurt er met het gedoneerde geld?

Wij bieden elke cliënt zorg op maat. Om te weten wat het beste werkt voor wie doen wij wetenschappelijk onderzoek. Dit kost veel geld. Het leeuwendeel hiervan wordt gesubsidieerd door o.a. KWF, voor het overige deel zijn wij afhankelijk van donaties. Elke euro gaat naar onderzoek en dus naar onze zorg.  Voor meer informatie over het Helen Dowling Instituut en de wijze waarop geld besteed wordt, verwijzen we graag naar ons jaarverslag.

Doneer je liever aan een concreet project op het gebied van scholing of onderzoek? Neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving, zij bespreken graag de mogelijkheden met je.

Hoe kan ik mijn donatie wijzigen/stopzetten?

Als je de hoogte van jouw gift wilt aanpassen of jouw maandelijkse of jaarlijkse incasso wilt stopzetten neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving via sponsoring@hdi.nl of 030 252 40 27.

Kan ik het HDI ook vanuit het buitenland steunen?

Ja, je kunt het HDI ook vanuit het buitenland steunen.
Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • IBAN: NL05 TRIO 0254 3066 91
  • BIC: TRIONL2U
  • Tenaamstelling: Stichting Helen Dowling Instituut

Wat is het RSIN- of fiscaalnummer van het Helen Dowling Instituut?

Ons RSIN- of fiscaal nummer is: 007188742.

Wat is de BIC-code van het Helen Dowling Instituut?

BDe BIC-code van het Helen Dowling Instituut is: TRIONL2U.

Wat is het rekeningnummer van het Helen Dowling Instituut?

NL05 TRIO 0254 3066 91 t.n.v. Stichting Helen Dowling Instituut.

Is mijn gift aftrekbaar?

Ja, jouw gift is aftrekbaar. Het Helen Dowling Instituut is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donaties aan het HDI onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar zijn.

Wanneer wordt mijn gift geïncasseerd?

Het incasseren van giften gebeurt rond de 1e van de maand.

Kan ik mijn dossier eerder laten vernietigen?

Wanneer je jouw dossier eerder wilt laten vernietigen vragen we je een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek (met handtekening) in te dienen bij het hoofd patiëntenzorg. De kosten voor vernietiging bedragen €150. Dit heeft te maken met de kosten die het HDI moet maken om de gegevens uit het digitale patiëntendossier te laten verwijderen.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Gegevens van cliënten worden 20 jaar bewaard. Dit voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze gegevens zijn alleen ter inzage voor jezelf en de behandelaar(s) van het Helen Dowling Instituut.

Hoe gaat het Helen Dowling Instituut om met mijn privacy?

Alle informatie die je ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in jouw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen therapeuten die rechtstreeks betrokken zijn mogen jouw behandeling met elkaar bespreken. Door in te stemmen met de Algemene Voorwaarden in de behandelovereenkomst geef je toestemming om je behandeling ook in het multidisciplinair teamoverleg te bespreken. Deelnemers aan dit gesprek zijn geheimhouding verplicht en verstrekken dan ook nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder je toestemming.

Wordt behandelen via beeldbellen vergoed?

Ja, iedereen die via een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd is en een juiste verwijzing heeft kan hier gebruik van maken.

Wat houdt online behandelen in?

Online behandelen noemen we ook wel beeldbellen. Het bellen gaat via internet en je kunt elkaar zien. We gebruiken hiervoor een beveiligde webomgeving, die aan alle privacy-eisen voldoet.

Zo beoordelen cliënten onze zorg.

Bekijk hier de volledige resultaten uit ons tevredenheidsonderzoek. Onze zorg ook beoordelen? Dat kan op Zorgkaart Nederland.

Tevredenheid

Afname stemmingsklachten

Zou ons aanbevelen