u bent hier: Homepage Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb je vragen over het verloop van je aanmeldproces, over kosten en vergoeding, over de regels die gelden voor afmelden of het verloop van je behandeling? Grote kans dat je de antwoorden hier vindt.

Het driehoekige pand van het Helen Dowling Instituut in de bossen van Bilthoven steekt mooi af tegen de helderblauwe hemel.

Hoe komt het dat er een aanmeldstop is voor VGZ-verzekerden?

Er is meer vraag naar onze zorg dan door de verzekeraar is ingekocht. Wij hebben de verzekeraar verzocht meer zorg in te kopen, maar dit is helaas vooralsnog niet gebeurd. Daarom zijn wij genoodzaakt een aanmeldstop in te lassen. Deze geldt vooralsnog tot het einde van het jaar. Per 1 januari 2025 is het weer mogelijk om intakes in te plannen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierdoor onaangenaam verrast bent of dat u vragen heeft, neem hiervoor rechtstreeks contact op met de zorgadviseurs van VGZ op telefoonnummer 088 – 131 16 11.

Kan ik de erkenning van Helen Dowling Instituut vinden in een bepaald register?

Alle zorgaanbieders met het Keurmerk zijn opgenomen in het keurmerkregister. Dit wordt jaarlijks samengesteld door de KiBG, de netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ.

Wat betekent dit voor jou?

Wat je kunt verwachten van een zorgaanbieder met dit keurmerk lees je in de cliëntbeloftes op de website van KiBG.

Expertisecentrum Helen Dowling Instituut biedt hoog-specialistische zorg en innoveert vanuit wetenschappelijk onderzoek en doet actief aan kennisdeling, daarmee voldoen wij aan de criteria die stichting TOPGGz stelt en mogen wij met trots dit bijzondere keurmerk dragen!

Wat houdt hoogspecialistische zorg in?

Het grootste deel van onze zorg is hoogspecialistisch. Deze behandeltrajecten zijn complex, duren langer en vragen om hoog-specialistische kennis. Een kleiner deel van onze zorg bestaat uit minder complexe kortdurende trajecten, hiervoor dragen wij het keurmerk BasisGGZ.

Wat betekent dit voor jou?

  • Ook als je niet bij ons in zorg bent, kun je bij ons terecht voor een second opinion over je diagnose of behandeling voor psychische klachten bij kanker.
  • Het kan zijn dat we je benaderen om mee te doen aan onderzoek.
  • Alle TOPGGz-afdelingen hebben een bovenregionale functie. Dit betekent dat iedereen uit Nederland welkom is.

Bekijk onze pagina op de website van stichting TOPGGz.

Lees meer over het keurmerk op de website van stichting TopGGZ.

Nee, de kosten van het mogen voeren van een CBF-keurmerk zijn dusdanig hoog, dat we ervoor kiezen dit keurmerk niet aan te vragen.

Dat kan, wij behandelen ook naasten en nabestaanden. Ook hebben wij een speciale groep voor partners die handvatten willen bij het omgaan met hun verlies.

Na je aanmelding kan het gebeuren dat er cliënten met spoed in behandeling komen, waardoor het langer duurt voor er therapeuten beschikbaar zijn. Het kan ook gebeuren dat de wachttijd juist korter wordt, als er meer behandelingen dan verwacht sneller worden afgesloten. Het is dus verstandig om de wachttijd op de website in de gaten te houden.

Bekijk hier de stappen die volgen op je aanmelding.

Als je een verwijzing hebt, wordt onze zorg door vrijwel alle verzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten tellen mee voor je eigen risico. Bekijk hier met welke verzekeraars we een contract hebben. Staat jouw verzekeraar er niet bij? Neem dan contact op met je verzekeraar of controleer je polisvoorwaarden, mogelijk kun je alsnog in aanmerking komen voor 100% vergoeding.

Ja, het Helen Dowling Instituut geeft geheel vrijblijvend een second opinion voor je diagnose of behandeladvies bij psychische klachten na kanker. Kijk hier voor meer informatie en om contact met ons op te nemen.

Het btw-nummer van het Helen Dowling Instituut is NL007188742B01.

Ons KvK-nummer is 41130271.

Het Helen Dowling Instituut is een zeer specialistisch instituut op het gebied van behandeling, diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek voor cliënten die kampen met kanker en andere ernstige ziekten. We maken gebruik van transdiagnostische vragenlijsten om een goede gepersonaliseerde behandeling te kunnen bieden. De resultaten van onze behandelingen worden gemeten volgens ROM-onderzoek en zijn inzichtelijk voor cliënten.

De actuele wachttijden per locatie vind je hier.

Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van projectsubsidies, bijvoorbeeld van KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon. Scholing wordt op declaratiebasis bekostigd. Onze patiëntenzorg wordt vergoed via de basisverzekering. De vergoedingen die wij van zorgverzekeraars ontvangen zijn echter niet kostendekkend. Zorgverzekeraars verwachten dat psychologen van een GGZ-instelling zeven mensen per dag zien. Dit aantal is te hoog om de beste zorg op maat te kunnen bieden voor complexe problematiek, waardoor het HDI en vergelijkbare instellingen hebben besloten zes mensen per dag zien. Verder bieden wij zorg aan partners of kinderen van een zieke of overleden echtgenoot. Deze zorg wordt niet vergoed. Aanvullende inkomsten worden gebruikt om deze behandelingen te bekostigen. We verwerven extra inkomsten via donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en evenementen.

Helen Dowling was een getalenteerde Amerikaanse violist met Russische roots die het grootste deel van haar leven in New York en Londen woonde en werkte. Toen zij in 1987 longkanker kreeg werd zij somber en trok zich terug; ze zag haar leven als betekenisloos. Dat veranderde toen de Nederlandse arts Marco de Vries op haar stoep stond. Helen bekeek zichzelf door de ogen van Marco en Marco merkte hoeveel je kan betekenen in één ontmoeting. Geïnspireerd door haar veerkracht besloot hij een instituut op te richten voor mensen met kanker en dit naar haar te vernoemen. Helen overleed drie weken voor de oprichting aan de gevolgen van longkanker. Zij werd 71 jaar.

Bekijk onafhankelijke beoordelingen van onze zorg op Zorgkaart Nederland.

Wij verrichten al jaren systematisch onderzoek naar de uitkomsten van ons werk. Dat doen onze onderzoekers, onafhankelijk van de therapeuten. Voorafgaand en aan het einde van de behandeling ontvangen cliënten een vragenlijst. Het responspercentage is 70%. Uit analyses van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er een significante afname is van angst, depressie en vermoeidheid. En daarmee samenhangend, significante toename van levenskwaliteit. Men heeft meer zelfvertrouwen en controle over het eigen leven, zelfs als het toekomstperspectief slecht is.

Jaarlijks behandelen wij rond 2.300 cliënten.

Het HDI werd in 1988 opgericht.

Wij bieden elke cliënt zorg op maat. Om te weten wat het beste werkt voor wie doen wij wetenschappelijk onderzoek. Dit kost veel geld. Het leeuwendeel hiervan wordt gesubsidieerd door o.a. KWF, voor het overige deel zijn wij afhankelijk van donaties. Elke euro gaat naar onderzoek en dus naar onze zorg. Voor meer informatie over het Helen Dowling Instituut en de wijze waarop geld besteed wordt, verwijzen we graag naar ons jaarverslag.

Doneer je liever aan een concreet project op het gebied van scholing of onderzoek? Neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving, zij bespreken graag de mogelijkheden met je.

Als je de hoogte van jouw gift wilt aanpassen of jouw maandelijkse of jaarlijkse incasso wilt stopzetten neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving via sponsoring@hdi.nl of 030 252 40 27.

Ja, je kunt het HDI ook vanuit het buitenland steunen.
Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • IBAN: NL05 TRIO 0254 3066 91
  • BIC: TRIONL2U
  • Tenaamstelling: Stichting Helen Dowling Instituut

Ons RSIN- of fiscaal nummer is: 007188742.

BDe BIC-code van het Helen Dowling Instituut is: TRIONL2U.

NL05 TRIO 0254 3066 91 t.n.v. Stichting Helen Dowling Instituut.

Ja, jouw gift is aftrekbaar. Het Helen Dowling Instituut is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donaties aan het HDI onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar zijn.

Het incasseren van giften gebeurt rond de 1e van de maand.

Wanneer je jouw dossier eerder wilt laten vernietigen vragen we je een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek (met handtekening) in te dienen bij het hoofd patiëntenzorg. De kosten voor vernietiging bedragen €150. Dit heeft te maken met de kosten die het HDI moet maken om de gegevens uit het digitale patiëntendossier te laten verwijderen.

Gegevens van cliënten worden 20 jaar bewaard. Dit voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze gegevens zijn alleen ter inzage voor jezelf en de behandelaar(s) van het Helen Dowling Instituut.