u bent hier: Homepage Nieuws 94% van de mensen met angst voor terugkeer van kanker heeft behoefte aan ondersteuning

94% van de mensen met angst voor terugkeer van kanker heeft behoefte aan ondersteuning

Na kanker ervaart meer dan de helft van de mensen angst of zorgen voor terugkeer van kanker. De meeste mensen missen ondersteuning. Yvonne Luigjes van het Helen Dowling Instituut onderzocht samen met collega’s van UMC Utrecht en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) aan wat voor ondersteuning mensen behoefte hebben en in hoeverre wordt voorzien in deze behoeftes. De resultaten zijn nu gepubliceerd in Journal of Cancer Survivorship.

Een illustratie bij het wetenschappelijk onderzoek Blanket van het Helen Dowling Instituut: een huisarts of POH-GGZ’er helpt een patiënt bij het signaleren en behandelen van haar angst voor terugkeer van kanker.

Grote behoefte aan ondersteuning

Samen met NFK ontwikkelde Luigjes een vragenlijst die online werd verspreid via e-mail, nieuwsbrieven en sociale media. Van de 5323 respondenten, hadden 4511 angst of zorgen voor terugkeer van kanker. Van deze groep gaf 94% aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Mensen hebben vooral behoefte aan praten over hun angst voor terugkeer (69%), het ondernemen van leuke activiteiten ter afleiding (54%) en psychologische hulp of coaching (40%). Erover praten en leuke activiteiten doen de meeste mensen met hun sociale omgeving, een klein deel wil er ook over praten met zorgprofessionals. Andere typen ondersteuning, zoals psychologische hulp en praktische tips, ontvangen ze liever van een zorgprofessional.

Ontvangen steun is behulpzaam

Via verschillende huisartspraktijken vroeg Luigjes 1368 mensen die kanker hebben gehad per brief om deel te nemen aan het onderzoek. Slechts 62 mensen (Van de mensen die behoefte hadden aan ondersteuning, ontving 85% minstens één vorm van ondersteuning. Mensen misten vooral praktische tips over het omgaan met angst voor terugkeer (41-49%), extra medische controles (45%) en ondersteuning bij leefstijl (35%). Een klein deel van de mensen (3-10%) ontving steun die ze niet helpend vonden.

Informatie over steun

Gezien de grote behoefte aan ondersteuning, is het bemoedigend om te zien dat de meeste mensen een deel van de juiste steun hebben gevonden en dat de sociale omgeving hier ook een belangrijke rol in speelt. Luigjes en collega’s raden zorgprofessionals aan om angst voor terugkeer en de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning te bespreken met al hun kankerpatiënten.

Kijk dan op hdi.nl/blanket.

Recente nieuws

[laposta_signup_basic_form list_id="fvlp82bm1p"]

Zo beoordelen cliënten onze zorg.

Bekijk hier de volledige resultaten uit ons tevredenheidsonderzoek. Onze zorg ook beoordelen? Dat kan op Zorgkaart Nederland.

Tevredenheid

Afname stemmingsklachten

Beveelt ons aan