u bent hier: Homepage Onderzoek BLANKET

BLANKET

Helpt begeleiding bij de huisarts bij angst na kanker?

Met dit onderzoek willen we huisartsen en POH-GGZ’ers trainen in het signaleren en behandelen van angst voor terugkeer van kanker en nagaan of dit de patiënt helpt bij de vermindering van angstklachten.

Aanleiding

Een derde van mensen die kanker hebben gehad, lijdt onder de angst dat de ziekte terugkomt. Wanneer deze angst te groot is kan dat leiden tot ernstige belemmeringen in het dagelijks leven en ongewenst zorggebruik. Gelukkig bestaan er effectieve behandelingen specifiek gericht op het omgaan met en verminderen van angst voor terugkeer van kanker. Het eerdere CAREST-onderzoek van het HDI wees uit dat deze online behandelingen onvoldoende effectief zijn als ze niet begeleid worden door een hulpverlener. Er zijn echter onvoldoende hulpverleners die geschoold zijn in deze behandeling. In de kankerzorg spelen de huisarts en praktijkondersteuner geestelijk gezondheidszorg (POH-GGZ) een steeds grotere rol. Zij zijn echter vaak niet bekend met de behandelmogelijkheden en niet altijd getraind in het behandelen van de specifieke angst voor terugkeer van kanker.

Methode

Het onderzoeksproject is opgebouwd rond een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) waarbij zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (met interviews) geëvalueerd wordt.

Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de nieuwe behandelwijze is op zorggebruik en zorgkosten en wordt middels interviews uitgezocht wat de ervaren meerwaarde is van de behandeling volgens de behandelde populatie, de getrainde POH-GGZ en de betrokken huisarts.

Doel

Onderzoeken of begeleiding vanuit de huisartspraktijk patiënten kan helpen met angst voor terugkeer van kanker.

Onderzoeksteam

informatie

Periode onderzoek: 2018 – 2022

Contact: onderzoek@hdi.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

KWF Kankerbestrijding

Gelieerd onderzoek

CAREST

BLANKET is het vervolgonderzoek van CAREST. Uit het CAREST-onderzoek bleek dat het niet goed te voorspellen is voor wie zelfhulp helpend is en dat er professionele begeleiding nodig is om patiënten gebruik te laten maken van het online zelfhulpprogramma.