u bent hier: Homepage Nieuws Online behandelingen effectief tegen ernstige vermoeidheid na kanker

Online behandelingen effectief tegen ernstige vermoeidheid na kanker

Eén op de vier kankerpatiënten blijft ook lang na de behandeling van kanker erg moe, soms zelf jarenlang. Gelukkig is er iets te doen aan deze beperkende vermoeidheid. Uit het promotieonderzoek van Fieke Bruggeman-Everts, onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut (HDI), blijken twee online behandelingen succesvol in het verminderen van ernstige chronische vermoeidheidsklachten. Op 11 januari verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit Twente.

Fitter na Kanker

Voor chronische vermoeidheid na kanker zijn verschillende behandelingen ontwikkeld. In het algemeen blijken psychologische therapieën en programma’s gericht op beweging veelbelovend te zijn. Maar als je ernstig vermoeid bent kan het een hele opgave zijn om op vaste tijden naar een zorginstelling af te reizen. Online behandelingen kunnen dan een goed alternatief bieden. Maar zijn ze ook effectief in het verminderen van vermoeidheid? In de studie Fitter na Kanker onderzocht Bruggeman-Everts de effectiviteit van twee online behandelingen die zijn ontwikkeld door het Helen Dowling Instituut (HDI) en Roessingh Research and Development (RRD).

Online behandelingen

De behandeling van het HDI, begeleid door een psycholoog, is gericht op het veranderen van gedrag en opvattingen in relatie tot stress en vermoeidheid (eMBCT). De begeleiding door een fysiotherapeut is ontwikkeld door RRD en gericht op het vinden van een goede balans in activiteiten en beweging. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een bewegingsmeter en een smartphone die online feedback geeft op het bewegingspatroon (AAF). Beide behandelingen werden vergeleken met een minimale behandeling waarbij mensen via e-mail informatie over vermoeidheid en kanker ontvingen. Uit de studie blijkt dat beide online behandelingen succesvol zijn en bijdragen aan het verminderen van vermoeidheid na kanker, meer dan de minimale behandeling.

Gevoel van controle

Bruggeman-Everts onderzocht in haar promotieonderzoek ook wat ervoor zorgde dat beide online behandelingen effectief bleken. Haar onderzoek laat zien dat het gevoel van controle over de vermoeidheid – in hoeverre je denkt de vermoeidheid te kunnen veranderen – het werkingsmechanisme is. Bruggeman-Everts verklaart: “Deelname aan een van de behandelingen geeft mensen handvatten om anders om te gaan met vermoeidheid. Denk aan het inplannen van rustmomenten en inzicht krijgen in grenzen en valkuilen. Dit versterkt het gevoel van controle en leidt uiteindelijk tot minder vermoeidheid.”

Verbetering

Het onderzoek leverde ook informatie op hoe de behandelingen te verbeteren. Het HDI heeft in samenwerking met Karify een nieuwe verbeterde versie uitgebracht van de bestaande online behandeling. De behandeling is beschikbaar via www.mindermoebijkanker.nl. Het KWF ondersteunt een vervolgonderzoek van Fitter na Kanker, om beter te kunnen bepalen welk type interventie voor welke cliënt het beste werkt. Dit onderzoek voert het HDI uit in samenwerking met Tilburg University.

Fitter bij kanker

Ben je het zat om altijd zo moe te zijn? Wil je weten waardoor je moe bent, en wat je eraan kunt doen? Bekijk onze campagne Fitter bij kanker. Hier vind je handige informatie, ervaringsverhalen, tips en professionele hulp bij vermoeidheid.  Want je hoeft niet te blijven zitten met je vermoeidheid, je kunt er iets aan doen!

Recente nieuws

Zo beoordelen cliënten onze zorg.

Bekijk hier de volledige resultaten uit ons tevredenheidsonderzoek. Onze zorg ook beoordelen? Dat kan op Zorgkaart Nederland.

Tevredenheid

Afname stemmingsklachten

Beveelt ons aan