u bent hier: Homepage Onderzoek BeMind

BeMind

Hoe effectief is mindfulness-based cognitieve therapie bij psychische klachten?

Mindfulnes-Based Cognitieve therapie wordt zowel face-to-face in een groep als wel individueel via het internet aangeboden aan mensen met kanker. In het BeMind project onderzochten we of beiden varianten effectief zijn bij angst en somberheidsklachten, vergeleken met gebruikelijke zorg bij deze klachten.

Aanleiding

BeMind was een landelijk onderzoek naar mindfulness bij kanker. Het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness voerde dit onderzoek uit in samenwerking met het Helen Dowling Instituut en drie andere instellingen voor gespecialiseerde psycho-oncologie in Nederland. Een kwart van alle mensen met kanker heeft psychische klachten waarvoor psycho-oncologische zorg wenselijk is. Mindfulness-based cognititieve therapie kan hen helpen. Deze therapie wordt ook online gegeven. Er is echter nog beperkt inzicht in welke vorm van therapie het beste bij wie werkt en hoe het zit met kosteneffectiviteit.

Methode

Het onderzoek is uitgevoerd in de vier instellingen voor gespecialiseerde psycho-oncologie in Nederland: Helen Dowling Instituut, Behouden Huys, Ingeborg Douwes Centrum en De Vruchtenburg. Het onderzoek werd daarnaast ook uitgevoerd in het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness in Nijmegen.

Doel

Het doel van de BeMind studie was het vaststellen wat de klinische- en kosteneffectiviteit van mindfulness-based cognitieve therapie als face-to-face groepsbehandeling en als individuele internetbehandeling bij angst en somberheidsklachten bij kanker, vergeleken met gebruikelijke zorg bij deze klachten.

Resultaten

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie is effectief in het verminderen van angst en somberheidsklachten bij mensen met kanker. Zowel aangeboden face-to-face in een groep als individueel via het internet. Wil je meer weten over de effecten op de lange termijn? Of over de rol van de relatie tussen therapeut en client? Bekijk dan onze publicaties en de Nederlandse samenvattingen.

Publicaties

Onderzoeksteam

informatie

Periode onderzoek: september 2013 – 2018

Contact: onderzoek@hdi.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

Pink Ribbon