u bent hier: Homepage Fitter bij kanker Over het project

Over het project Fitter bij kanker

Ernstige en langdurige vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten als gevolg van ziekte en de behandelingen daarvan. Dit heeft veel impact op je werk, sociale relaties en dagelijks leven. Ondanks de enorme impact van ernstige vermoeidheid bij ziekte, nemen veel (ex-)patiënten deze klacht voor lief of weten niet dat je er iets aan kan doen. Maar ook zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van vermoeidheid en wat eraan te doen is. Daar willen we met het project ‘Fitter bij kanker’ verandering in brengen.

Daar willen we met het project ‘Fitter bij kanker’ verandering in brengen. Samen met patiënten, zorgverleners en onderzoekers hebben we voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. We bieden herkenning, bewustwording en concrete tips aan patiënten én zorgverleners. Vermoeidheid is niet een klacht die ‘er nu eenmaal bij hoort’, je kunt er iets aan doen!

Project Fitter bij ziekte

Met subsidie van het Zorginstituut Nederland (VWS) is het Helen Dowling Instituut (HDI) dit project gestart rondom ernstige vermoeidheid bij kanker. Vermoeidheid is niet alleen een veelvoorkomende klacht bij kanker, maar ook bij andere ernstige chronische aandoeningen. Daarom hebben we onze kennis ook toegankelijk gemaakt voor twee andere veelvoorkomende ziektebeelden: longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Patiënten en zorgverleners die meer willen weten over vermoeidheid bij longaandoeningen of hart- en vaatziekten, verwijzen we naar de website www.fitterbijziekte.nl. Voor hulp bij vermoeidheid bij een andere ernstige ziekte dan kanker, ontwikkelden we de online therapie Minder Moe bij Ziekte.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg (Samen beslissen). Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit. Lees meer over dit project.