u bent hier: Homepage Privacystatement donateurs, actievoerders en relaties

Privacystatement donateurs, actievoerders en relaties

Wil je ons werk steunen als actievoerder, donateur of ambassadeur? Neem je deel aan een van onze evenementen of (online) trainingen? Of word je lid van een van onze nieuwsbrieven? Dan hebben wij je gegevens nodig. In dit privacyreglement lees je meer over wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En hoe we ervoor zorgen dat je gegevens veilig zijn. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn.

Het driehoekige pand van het Helen Dowling Instituut in de bossen van Bilthoven steekt mooi af tegen de helderblauwe hemel.

1 Privacystatement donateurs, actievoerders en relaties Helen Dowling Instituut en Helen Dowling Academie

Het Helen Dowling Instituut (HDI) hecht veel waarde aan uw privacy. Onze werkzaamheden en verwerking van uw gegevens volgen dan ook de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het HDI is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom worden persoonlijke gegevens met grote zorg behandeld. In dit privacy statement leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens als websitegebruiker en/of donateur.

Het HDI gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We hebben beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang.

We zullen gegevens verwijderen indien deze niet meer nodig zijn voor de werkzaamheden van het HDI.

De identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke:
Helen Dowling Instituut, Professor Bronkhorstlaan 20, 3723 MB Bilthoven, 030-2524020, Hanneke Haanraadts (directeur)

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Zorg Zaken Groep, Ariënsplein 2, 7511 JX Enschede, 053-4345490, Lis Scholten

2 Verwerking persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens (al dan niet via onze website) gebeurt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u zich aanmeldt als actievoerder, donateur, ambassadeur of deelneemt aan een evenement of (online) training van het HDI. Daarnaast slaan wij gegevens op van relaties van het HDI. Tot deze persoonsgegevens behoren uw naam, geslacht, adres, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Donateurs die kiezen voor betaling per machtiging vragen we daarnaast om financiële gegevens om het donateurschap te kunnen uitvoeren. En zorgprofessionals die een training willen laten accrediteren vragen we bovendien om een BIG-nummer. Soms maken we foto’s of filmpjes van acties, evenementen en trainingen. Bijvoorbeeld ter promotie op onze website of social media. Verschijnt u daarop, dan vragen van tevoren uw toestemming.

3 Doeleinden

We vragen (al dan niet op onze website) alleen naar uw persoonlijke gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van (één van) de volgende doeleinden:

3.1 Als u donateur bent:

 • Het verwerken van uw donatie.
 • Het bedanken voor uw donatie en het uitnodigen voor evenementen die wij voor donateurs organiseren.
 • Het vastleggen en analyseren van uw giften ten behoeve van onze strategie.
 • Het bijhouden van een administratie ten behoeve van uw inzet als donateur.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van controle.
 • Het informeren over nieuwe evenementen, acties en informatie over het HDI door middel van een nieuwsbrief.
 • Bijhouden aan wie we wel/niet een nieuwsbrief mogen versturen.
 • Het bijhouden van websitestatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

3.2 Als u actievoerder bent:

 • Het verwerken van uw aanmelding als actievoerder.
 • Het hebben van contact over de actie en het hulp bieden bij het organiseren en uitvoeren van de actie.
 • Het onderhouden van contact over uw deelname en het uitnodigen voor evenementen die wij voor actievoerders organiseren.
 • Het vastleggen en analyseren van uw giften ten behoeve van onze strategie.
 • Het bijhouden van een administratie ten behoeve van uw inzet als actievoerder.
 • Het onder de aandacht brengen van onze acties en evenementen op onze website, social media of in de media.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van controle.
 • Het informeren over nieuwe evenementen, acties en informatie over het HDI door middel van een nieuwsbrief.
 • Bijhouden aan wie we wel/niet een nieuwsbrief mogen versturen.
 • Het bijhouden van websitestatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

3.3 Als u deelneemt aan een evenement:

 • Het verwerken van uw aanmelding als deelnemer.
 • Contact onderhouden voor uw deelname aan het evenement.
 • Het vastleggen en analyseren van giften ten behoeve van onze strategie.
 • Het bijhouden van een administratie ten behoeve van uw inzet als deelnemer van evenementen.
 • Het onder de aandacht brengen van onze acties en evenementen op onze website, social media of in de media.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van controle.
 • Het informeren over (nieuwe) evenementen, acties en informatie over het HDI door middel van • een nieuwsbrief.
 • Bijhouden aan wie we wel/niet een nieuwsbrief mogen versturen.
 • Het bijhouden van websitestatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.
 • Het bieden van hulp voor de uitvoering van het evenement.

3.4 In het geval van relaties (samenwerkingspartners) met het HDI:

 • Het verwerken van de samenwerking met u als relatie.
 • Het bedanken voor uw (immateriële) hulp en/of sponsoring.
 • Het vastleggen en analyseren van de samenwerking tussen u en het HDI ten behoeve van onze strategie.
 • Het bijhouden van een administratie ten behoeve van uw inzet als relatie van het HDI.
 • Het onder de aandacht brengen van onze acties en evenementen op onze website, social media of in de media.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van controle.
 • Het informeren over (nieuwe) evenementen, acties en informatie over het HDI door middel van • een nieuwsbrief.
 • Bijhouden aan wie we wel/niet een nieuwsbrief mogen versturen.
 • Het bijhouden van websitestatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken.

3.5 Als u ambassadeur bent:

 • Het benaderen voor hulp bij evenementen.
 • Het bedanken voor uw deelname aan het evenement.
 • Het bijhouden van een administratie ten behoeve van uw inzet als deelnemer van evenementen;
 • Het onder de aandacht brengen van onze acties en evenementen op onze website, social media of in de media.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van controle.
 • Het informeren over nieuwe evenementen, acties en informatie over het HDI door middel van een nieuwsbrief.
 • Bijhouden aan wie we wel/niet een nieuwsbrief mogen versturen.
 • Het bijhouden van websitestatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.
 • Het bieden van hulp voor de uitvoering van het evenement.

3.6 Als u deelneemt aan een (online) training of scholing:

 • Het verwerken van uw aanmelding voor een training of scholing.
 • Contact onderhouden voor uw deelname aan de training of scholing.
 • Het vastleggen en analyseren van uw evaluatie ter verbetering van onze training of scholing.
 • Het onder de aandacht brengen van onze trainingen en scholing op onze website, social media of in de media.
 • Indien van toepassing: het verwerken van de accreditatie.
 • Het behandelen van geschillen en het uitoefenen van controle.
 • Het informeren over nieuwe trainingen, acties en informatie over het HDI door middel van een nieuwsbrief.
 • Bijhouden aan wie we wel/niet een nieuwsbrief mogen versturen.
 • Het bijhouden van websitestatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

4 De gerechtvaardigde belangen

Wij mogen deze gegevens opslaan, omdat u of actief toestemming heeft gegeven (via de mail, mondeling op via de OPT-in op de website) of er sprake is van een overeenkomst. In dit geval zijn de gegevens noodzakelijk voor het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld voor de maandelijkse donatie van een donateur.

5 Ontvangers

Het HDI neemt maatregelen om alle gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk intern met medewerkers voor zover ze uw gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Bijvoorbeeld voor een automatische incasso van een donatie aan het HDI.
Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen. Wij geven uw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden.

5.1 Bewaartermijn

Het HDI zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In ons verwerkingsregister zijn bewaartermijnen opgesteld.

5.2 Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze algemene digitale nieuwsbrief, informeren wij u over ons werk, houden we u op de hoogte van nieuws en vragen we incidenteel om uw steun. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van de Helen Dowling Academie, informeren wij u over onze trainingen en scholing en houden we u op de hoogte van nieuws over de Helen Dowling Academie. Bij het verzenden van de nieuwsbrieven gebruiken wij een systeem waarbij we kunnen zien welke e-mails worden geopend en hoe deze gelezen worden. Zo kunnen we de nieuwsbrieven beter afstemmen op de wensen van de lezers. In elke nieuwsbrief staat de optie om u af te melden voor deze e-mails. U kunt ook contact met ons opnemen via communicatie@hdi.nl.

6 Recht op inzage, correctie of vernietiging gegevens

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren of verwijderen. Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van het HDI ontvangen, neem dan contact met ons op via communicatie@hdi.nl of bel naar 030-2525030. We zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonsgegevens in onze administratie.

 1. U heeft het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u ons mag vragen om uw gegevens over te dragen.
 2. U heeft het recht op vergetelheid. Dit betekent dat u het recht heeft om ‘vergeten’ te worden. U mag dus aan het HDI vragen om al uw persoonsgegevens te wissen.
 3. U heeft het recht op inzage. Dit betekent dat u aan ons mag vragen om uw persoonsgegevens in te zien.
 4. U heeft het recht op rectificatie en aanvulling. Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 5. U heeft het recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat u aan ons mag vragen om minder gegevens te laten verwerken.
 6. U heef het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wilt u bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking, neem dan contact op met communicatie@hdi.nl of bel met 030-2525030.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7 Wijzigingen

Het HDI houdt het recht om dit privacy statement te wijzigen. We raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 31 maart 2022.