u bent hier: Homepage Onderzoek SCHEMA

SCHEMA

Wat zorgt voor verhoogd risico op ernstige klachten bij kanker?

Met dit onderzoek willen we kennis krijgen over welke mensen een verhoogd risico hebben op ernstige psychische klachten bij kanker waarvoor intensievere behandeling nodig is.

Aanleiding

Kanker is ingrijpend en doet een groot beroep op de veerkracht van mensen. De diagnose en de medische behandeling kunnen zoveel impact hebben dat deze leiden tot psychische klachten. Sommige mensen lopen meer risico dan anderen om ernstige psychische  klachten te ontwikkelen in reactie op de diagnose kanker. Waar dit aan ligt, is niet voldoende te verklaren door kenmerken van de kanker of de medische behandeling. Verondersteld wordt dat ook andere kenmerken een rol spelen, zoals hoe mensen met de ziekte omgaan.

Methode

We onderzoeken welke relatie er bestaat tussen enerzijds de opvattingen die mensen hadden lang voordat zij de diagnose kanker kregen (kortweg: schema’s), en anderzijds de ernst van hun psychische klachten bij kanker. Als eerste stap hebben we de benodigde duur van psychologische behandeling bij mensen die zich aanmelden voor behandeling bij ons onderzocht. Vervolgens gaan we in drie ziekenhuizen onderzoeken of bepaalde schema’s samenhangen met de ontwikkeling van psychische klachten negen maanden later.

Doel

Met dit onderzoek willen we kennis krijgen over welke mensen een verhoogd risico hebben op ernstige psychische klachten bij kanker. We hopen daarmee passende zorg te ondersteunen.

Resultaten

Uit het eerste onderzoek blijkt dat het schemadomein ‘Verzwakte autonomie en prestatie’ de beste voorspeller was voor behandelintensiteit bij het HDI ten opzichte van de andere domeinen. Wanneer mensen zich incompetent, kwetsbaar en afhankelijk voelen, lijkt een langere psychologische behandeling nodig. Het onderzoek in de ziekenhuizen start naar verwachting in september 2024.

Onderzoeksteam

informatie

Periode onderzoek: 2020-2022

Contact: onderzoek@hdi.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

KWF Kankerbestrijding