u bent hier: Homepage Onderzoek PARTNR

PARTNR

Wat werkt voor wie bij vermoeidheid bij borstkanker?

Borstkanker maakt moe, soms extreem moe. PARTNR richt zich op de aanpak van vermoeidheid bij vrouwen met borstkanker.

Aanleiding

Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht bij mensen met (borst)kanker. Aan deze vermoeidheid kun je wat doen, alleen wat voor wie werkt hangt af van meerdere factoren. Met PARTNR willen we dit in kaart brengen.

Methode

Het verzamelen van de data zal via een platform gebeuren waarop patiënten kunnen aangeven hoe zij zich voelen, maar waaraan ook bijvoorbeeld een Fitbit gekoppeld kan worden voor activiteitendata. Met focusgroepen en interviews zal bepaald worden welke informatie van belang is om vermoeidheid in kaart te brengen.

Aan de hand van data van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Nivel zal een model gemaakt worden dat kan voorspellen welke patiënten meer risico hebben op vermoeidheid. In combinatie met de informatie verzameld in het platform en voorkeuren van een patiënt kan zo een aanbeveling gedaan worden voor een geschikte methode tegen vermoeidheid. Door te monitoren hoe de gezondheid verandert, kan het systeem dat de aanbevelingen doet verbeterd worden met een zelflerend algoritme.

Doel

PARTNR staat voor Personalized cAnceR TreatmeNt and caRe. Het doel van het PARTNR-onderzoek is namelijk data verzamelen die de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker kunnen verbeteren. Denk aan medische gegevens, maar ook gegevens over het dagelijks functioneren van vrouwen met borstkanker. Door deze gegevens te combineren kunnen passende aanbevelingen worden gedaan om de vermoeidheid van deze doelgroep te behandelen.

Onderzoeksteam