u bent hier: Homepage Onderzoek MATCH

MATCH

Cognitieve gedragstherapie afstemmen op wensen en behoeften

In de MATCH-studie wordt onderzocht of een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, die beter aansluit op de wensen en behoeften van de patient, beter werkt in de psychologische behandeling van vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressieve klachten.

Aanleiding

Vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressieve klachten zijn de drie meest voorkomende klachten na kanker. Er bestaan psychologische behandelingen die bewezen effectief zijn in het verminderen van deze klachten. In de dagelijkse praktijk wordt cognitieve gedragstherapie het meest toegepast: een behandeling gebaseerd op de veronderstelling dat door een verandering in iemands denken en doen, psychische klachten verminderd kunnen worden. Cognitieve gedragstherapie werkt echter niet bij iedereen even goed: wat bij de ene persoon goed helpt, helpt bij de andere persoon minder goed.

Methode

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in twee groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten in de controlegroep krijgen individuele cognitieve gedragstherapie. De therapie bestaat uit ongeveer 10 sessies van ongeveer 45 minuten (maximaal 6 maanden). De patiënt komt 3 tot 5 keer naar het behandelcentrum. De rest van de behandeling vindt plaats via het internet. Patiënten in de interventiegroep krijgen de nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. Die therapie bestaat uit ongeveer 10 sessies van ongeveer 45 minuten (4-8 maanden). De patiënt kan kiezen hoe de behandeling gevolgd kan worden: in het behandelcentrum, via internet of een combinatie van beiden.

N.B. Voor deelname aan het onderzoek moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Een overzicht van deze criteria is te vinden op de website van Kanker.nl. De onderzoekers van de MATCH-studie hebben patiënten voor deelname gescreend op deze criteria.

Doel

In de MATCH-studie wordt onderzocht of een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie beter werkt in de psychologische behandeling van vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressieve klachten. Het draagt eraan bij dat behandelingen beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt.

Onderzoeksteam

informatie

Periode onderzoek: 2019-2023

Contact: onderzoek@hdi.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

KWF Kankerbestrijding