u bent hier: Homepage Onderzoek IMPRESS

IMPRESS

Hoe kunnen we veerkracht bij uitgezaaide kanker vergroten?

Hoe kunnen we de veerkracht van mensen met uitgezaaide kanker die langdurig behandeld worden met immunotherapie of doelgerichte therapie versterken? Deze vraag willen we met het IMPRESS project beantwoorden.

Aanleiding

Met de invoering van immunotherapie en doelgerichte therapie hebben hebben veel mensen met een uitgezaaide melanoom of longkanker een langere overlevingsduur. Terwijl het onderzoek naar immunotherapie en doelgerichte therapie snel groeit is er minder bekend over hoe patiënten de ziekte en behandelingen ervaren. Wat we wel weten is dat hun veerkracht regelmatig op de proef wordt gesteld. Dit kan veel onzekerheid en stress met zich meebrengen. Hoe pakken mensen de draad van hun leven weer op? En, hoe kunnen we deze specifieke groep patiënten ondersteunen met het omgaan met continu aanwezige stressoren en zo mogelijk psychische klachten voorkomen?

Methode

Allereerst zullen we onderzoeken welke factoren bijdragen aan het vergroten van veerkracht van deze groep mensen. We zetten een interviewstudie op om diepgaand inzicht te krijgen in wat patiënten als behulpzaam ervaren om veerkrachtig om te gaan met de ziekte en behandeling. Daarnaast zullen we een experience sampling (ESM)-studie opzetten. ESM is een dagboekmethode waarbij positieve en negatieve gevoelens direct in het dagelijks leven worden gemeten, meerdere keren per dag en meerdere dagen per week. Het is een ideale manier om het dynamische proces van veerkracht in het dagelijkse leven te meten. We kunnen namelijk onderzoeken in welke mate deelnemers herstellen van een stressvolle gebeurtenis en welke beschermende factoren een rol spelen bij dit herstel.

De resultaten van beide onderzoeken helpen ons te begrijpen hoe we de veerkracht kunnen verbeteren van patiënten met gevorderde kanker. We willen deze kennis gebruiken bij het ontwikkelen van een online platform gericht op het blijvend verbeteren van veerkracht. Gedurende alle fases van ontwikkeling zullen we ons baseren op de ervaringen van patiënten en psychologen om samen met hen een online veerkrachtplatform te creëren.

Illustratie voor IMPRESS, een wetenschappelijk onderzoek naar veerkracht in mensen die doorleven met uitgezaaide longkanker of melanoom. Een persoon probeert veerkrachtig te balanceren op een springveer. Hij wankelt even, maar staat daarna weer rechtop.

Doel

Het doel van het IMPRESS-project is om patiënten met uitgezaaide kanker die worden/werden behandeld met immunotherapie of doelgerichte therapie te ondersteunen bij het versterken van hun veerkracht.

Onderzoeksteam

Informatie


Periode onderzoek: 2021 – 2025

Contactpersoon: Laura Zwanenburg


lzwanenburg@hdi.nl

Mede mogelijk gemaakt door: 

KWF Kankerbestrijding