u bent hier: Homepage Onderzoek naar vermoeidheid

Onderzoek naar vermoeidheid door het HDI

Het Helen Dowling Instituut (HDI) is in 1988 opgericht als onderzoeksinstituut. Naast psychologische zorg en scholing zijn door de jaren heen vele wetenschappelijk onderzoeken uitgevoerd rondom psychische klachten bij kanker. Vermoeidheid is één van de belangrijkste onderzoekslijnen van het HDI. Hieronder volgt een overzicht van onderzoeken, publicaties en een meetinstrument rondom vermoeidheid bij kanker.

Fitter na kanker

De Fitter na kanker studie onderzocht of twee online interventies effectief zijn in het verminderen van vermoeidheid na kanker. Het ging hierbij om een interventie op basis van mindfulness begeleid door een psycholoog en een interventie op basis van bewegen begeleid door een fysiotherapeut. De resultaten tonen aan dat beide online interventies succesvol zijn en bijdragen aan het verminderen van vermoeidheid na kanker.

Publicaties

REFINE

Het REFINE project is een vervolg op de Fitter na kanker studie waarin we aan de hand van de netwerkbenadering specifiek kijken naar hoe we de behandeling voor vermoeidheid het beste kunnen personaliseren. Dus welke behandeling werkt het beste voor wie? We hebben netwerkanalyses toegepast op eerder verzamelde data om te kijken hoe de vermoeidheid van mensen met kanker samenhangt met andere klachten (angst, depressie). Ook doen we kwalitatief onderzoek om meer inzicht te krijgen in de geleefde ervaring van chronisch ernstige vermoeidheid. Met deze resultaten hebben we een nieuw meetinstrument ontwikkelen, dat met hele korte vragen over het dagelijks leven een beeld geeft van wat behulpzaam en minder behulpzaam is in het omgaan met vermoeidheid. Momenteel onderzoeken we of aan de hand hiervan precieze, op de cliënt afgestemde, behandeling kunnen opstellen.

Publicaties

– Bijdrage van de netwerkbenadering aan de Medische Psychologie – Van der Lee & Schellekens, 2019
– Netwerk vermoeidheid, angst, somberheid – Schellekens et al., 2019

Vragenlijst om de vermoeidheid te meten

De Checklist Individuele Spankracht (CIS) is een veelgebruikte vragenlijst om vermoeidheid te meten. De checklist meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn. De CIS bestaat uit 20 uitspraken die nagaan hoe het subject zich de laatste twee weken gevoeld heeft, waarbij aangegeven dient te worden in welke mate de uitspraak voor hem/haar van toepassing is. De CIS meet een beeld van vermoeidheid waarin fluctuaties in de tijd worden meegenomen.

Logo


Dit project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg (Samen beslissen). Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit. Lees meer over dit project.