u bent hier: Homepage Nieuws Het belang van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt in mindfulness training

Het belang van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt in mindfulness training

Mindfulness training, zoals de Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT), helpt mensen met kanker om angst- en depressieklachten te verminderen. Promovenda Else Bisseling onderzocht welke therapeutische factoren bijdragen aan het verminderen van deze psychische klachten in MBCT in groepstherapie. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in Clinical Psychology and Psychotherapy.

Therapeutische factoren die van belang zijn voor een goede therapie zijn onder andere de cohesie in de groep, de werkrelatie tussen therapeut en cliënt en de competentie van de therapeut. Else onderzocht of deze factoren ook bijdragen aan de vermindering van psychische klachten na MBCT.

Therapeutische factoren

Groepscohesie is de intimiteit en openheid in een groep. Het gaat over de band die iemand voelt met de groep als geheel en de individuele groepsleden, alsook de onderlinge samenwerking binnen de groep. De werkrelatie gaat over de band tussen de therapeut en cliënt. Dit omvat het wederzijdse vertrouwen tussen therapeut en cliënt en in hoeverre er overeenstemming is over de taken en doelen van de therapie. De competentie van de therapeut refereert aan de therapeutische vaardigheden die nodig zijn voor het geven van de therapie. In het geval van MBCT gaat dit over de organisatie van de therapie, relationele en didactische vaardigheden, het groepsklimaat, mindfulness belichaming/vaardigheden en het begeleiden van mindfulness oefeningen.

Afname klachten door goede werkrelatie

De werkrelatie tussen therapeut en cliënt bleek een significante voorspeller van de afname van psychische klachten. Van de verschillende aspecten van de werkrelatie bleek de overeenstemming over het doel van de therapie tussen therapeut en cliënt samen te hangen met de vermindering van psychische klachten. Groepscohesie en competentie bleken geen rol te spelen in de afname van klachten.

Toepassing bevindingen

De bevindingen van Bisseling binnen de BeMind studie kunnen worden toegepast in de opleiding van mindfulness therapeuten om de effectiviteit van MBCT te vergroten. In de therapie kan er bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan het uitleggen van het hoe en wat van MBCT en deelnemers daar actief bij betrekken.

BeMind studie

De BeMind studie is een samenwerking tussen het Helen Dowling Instituut (HDI) en Radboudumc. De paper is gepubliceerd in Clinical Psychology and Psychotherapy: Therapeutic alliance—not therapist competence or group cohesion—contributes to reduction of psychological distress in group‐based mindfulness‐based cognitive therapy for cancer patients.

Recente nieuws

Zo beoordelen cliënten onze zorg.

Bekijk hier de volledige resultaten uit ons tevredenheidsonderzoek. Onze zorg ook beoordelen? Dat kan op Zorgkaart Nederland.

Tevredenheid

Afname stemmingsklachten

Beveelt ons aan